Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων» σε επιτελείς του ΓΕΣ

17 Δεκεμβρίου, 2021

Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 21, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση σε επιτελείς του ΓΕΣ από εκπροσώπους της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων» (ΕΛΒΟ), στο πλαίσιο διερεύνησης των δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού αρμάτων μάχης και Τεθωρακισμένων Τροχοφόρων Οχημάτων.