Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας “ CEIA S.p.A ” σε επιτελείς του ΓΕΣ

15 Δεκεμβρίου, 2021

Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 21, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και επίδειξη στο Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ» (Λουτράκι) σε επιτελείς του ΓΕΣ, από τους εκπροσώπους της εταιρείας «CEIA S.p.A» κ. Raffaello Moroni και κ. Luca Cerini και τους εκπροσώπους της εταιρείας «ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε», επίσημου αντιπρόσωπου της «CEIA S.p.A» στην Ελλάδα, κ. Μεταξά Αλέξανδρο, Μηχανικό Πωλήσεων και κ. Σταμουλή Δημήτριο, Διευθυντή Πωλήσεων, επί των νέας τεχνολογίας ερευνητών – συστημάτων, που κατασκευάζει η εταιρεία «CEIA S.p.A».