Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας EUROSPIKE στο ΓΕΣ

27 Μαΐου, 2022

Την Τρίτη 24 Μαϊ 22, πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς του ΓΕΣ παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας EUROSPIKE, σχετικά με τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Α-Τ πυραύλων SPIKE (SR και LR 2)
κατασκευής της.