Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας «  IAI (Israel Aerospace Industries)», σε επιτελείς του ΓΕΣ

28 Νοεμβρίου, 2023

Στις 23 Νοεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση σε επιτελείς του ΓΕΣ από εκπροσώπους της εταιρείας  IAI (Israel Aerospace Industries),

σχετικά με το σύστημα ραντάρ Ρ/Ε ELM-2180.