Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας Thales, σε επιτελείς του ΓΕΣ

26 Ιανουαρίου, 2023

Την Τρίτη 24 Ιαν 23 πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς του ΓΕΣ παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας Thales σχετικά με σύγχρονα συστήματα αντιμετώπισης Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων μικρού μεγέθους.