Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας ELBIT SYSTEMS, σε επιτελείς του ΓΕΣ

29 Σεπτεμβρίου, 2023

Την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς του ΓΕΣ παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας ELBIT SYSTEMS, σχετικά με τις δυνατότητές της στον τομέα της αναβάθμισης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εφαρμογών ηλεκτρονικού πολέμου του Ε/Π CH-47.