Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας “MORTEK” σε επιτελείς του ΓΕΣ

19 Ιανουαρίου, 2022

Την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς του ΓΕΣ, παρουσίαση επί των ασύρματων συστημάτων επικοινωνιών της εταιρείας “MORTEK” από τους εκπροσώπους της κ. Γρηγόριο Παπακωνσταντίνου, κ. Πανα-γιώτη Γεωργιάδη και κ. Ιωάννη Βιταντζάκη.