Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας «RAFAEL», σε επιτελείς του ΓΕΣ

27 Μαΐου, 2024

Στις 22 Μαΐ 24, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση σε επιτελείς του ΓΕΣ από εκπροσώπους της εταιρείας RAFAEL, σχετικά με πρόταση αναβάθμισης του ΤΟΜΠ Μ113.