Παρουσίαση από εκπροσώπους των εταιρειών PASS DEFENCE και WFEL Ltd, σε επιτελείς του ΓΕΣ

9 Μαρτίου, 2023

Την Τετάρτη 08 Μαρ 23, πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς του ΓΕΣ παρουσίαση από εκπροσώπους των εταιρειών PASS DEFENCE και WFEL Ltd, σχετικά με τις δυνατότητες των γεφυρών της εταιρείας WFEL Ltd.