Παρουσίαση από εκπροσώπους της εταιρείας «WIRELESS P2P TECHNOLOGIES » σε επιτελείς του ΓΕΣ και ΓΕΝ

13 Ιανουαρίου, 2022

Την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς των ΓΕΣ και ΓΕΝ, παρουσίαση ασύρματων συστημάτων επικοινωνιών της εταιρείας WIRELESS P2P TECHNOLOGIES” από τους εκπροσώπους της κ. Lurii Voitenko και κ. Χατζηγιάννη Βασίλειο.