Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 10/14:«Επισκευή Ηλεκτρο-οπτικού Αισθητήρα (Η/Ο) MARGOT (Σύγχρονα Μέσα Ηλεκτρονικής Επιτήρησης)»

18 Αυγούστου, 2014