Συνάντηση με Εκπροσώπους Εταιρειών ELBIT SYSTEMS και OSHKOSH DEFENCE στο ΓΕΣ

27 Ιουνίου, 2022

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση επιτελών του ΓΕΣ με εκπροσώπους των εταιρειών ELBIT SYSTEMS και OSHKOSH DEFENCE, σχετικά με τα συστήματα αυτοκινούμενων όλμων SPEAR 120 χιλ. επί ελαφρών τεθωρακισμένων οχημάτων OSHKOSH JLTV.