Συνάντηση με Εκπροσώπους της Εταιρείας “Babcock International Group”

15 Δεκεμβρίου, 2021

Την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ στελεχών της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης και του Εργοστασίου Τ-Η Μέσων με εκπροσώπους της εταιρείας «Babcock International Group», κ. Tommaso Picciotto (BD Director Italy), κ. Marco Scarpelli (Head of Design Organization) και κ. Michele Burnelli (Bid Manager).

Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν η παρουσίαση της εταιρείας και των δυνατοτήτων της και η συζήτηση τεχνικών θεμάτων που αφορούν τροποποιήσεις αεροσκαφών CL-415 που άπτονται του ενδιαφέροντος της Πολεμικής Αεροπορίας.