Συνάντηση με Εκπροσώπους της Εταιρείας «BAE Systems»

16 Μαΐου, 2022

Την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), συνάντηση των εκπροσώπων της εταιρείας «BAE Systems» κ. Phillip Martin Froom (International Business Development Lead Navigation and Sensor Systems), κ. Christopher Brian Roper (Regional Business Development Director Europe) και κ. Αθανάσιου Στάμου (BAE Systems, Greece), με αρμόδιους επιτελείς του ΓΕΑ.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση εκ μέρους της εταιρείας, της τεχνολογίας DIGAR (Digital GPS AntiJamming Receiver) και οι σχετιζόμενες με αυτήν λύσεις για ασφαλείς εναέριους δέκτες GPS νέας γενιάς για αεροσκάφη F-16.