Συνάντηση με Εκπρόσωπους της Εταιρείας JISR Institute

22 Δεκεμβρίου, 2021

Την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, συνάντηση των εκπροσώπων της εταιρείας «JISR Institute», κ. Petr Bicik (Chairman of the Board) και κ. Jaroslav Vala (EW Product Manager), με αρμόδιους επιτελείς.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση εκ μέρους της εταιρείας των λύσεων που προσφέρει στους τομείς Ηλεκτρονικού Πολέμου, Συλλογής Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης.