Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τιμή μονάδος για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής», υπ’ αριθμ. 2/13

13 Φεβρουαρίου, 2013