Παρουσίαση από εκπροσώπους των εταιρειών DND και ΕΑΣ στο ΓΕΣ

2 Ιουνίου, 2022

Την Τρίτη 31 Μαϊ 22, πραγματοποιήθηκε σε επιτελείς του ΓΕΣ, παρουσίαση από εκπροσώπους των εταιρειών DND και ΕΑΣ, σχετικά με τις επιχειρησιακές δυνατοτήτες των ΑΤ Pzf 3, Pzf 3 IT και RGW 110.