Συμμετοχή ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου στο “Schuman Forum”

22 Μαρτίου, 2023

O Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος συμμετείχε στο “Schuman Security and Defence Partnership Forum”, οι εργασίες του οποίου πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 21 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

Το Forum οργανώθηκε για πρώτη φορά βάσει της Στρατηγικής Πυξίδας ,θα διεξάγεται ανά διετία και αποσκοπεί στην ενίσχυση του διαλόγου για τη διεθνή ασφάλεια και άμυνα μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι από 66 χώρες, από διεθνείς οργανισμούς και από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, υπογραμμίστηκε η σημασία των εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Πυξίδας για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας, καθώς και για την προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας.