Προκηρύξεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 29/14:«Προμήθεια Αμοιβών Φόρτου και Βάσεως Ρ/Ε – ΣΔΒ ΤΠΚ, Κ/Φ»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΦΟΡΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΣ Ρ/Ε –ΣΔΒ ΤΠΚ, Κ/Φ» Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΦΟΡΤΟΥ ΚΑΙ

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 28/14: «Προμήθεια Εκατόν Σαράντα Τεσσάρων Τεμ. (ΕΑ 144) Υλικού Heat Sink Α/Φ M2000/-5»

Περίληψη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΕΜ. (ΕΑ 144) ΥΛΙΚΟΥ HEAT SINK Α/Φ Μ2000/-5 Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 27/14: «Υποστήριξη Encapsulated Harpoon Certification Training Vehicles (EHCTV)»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ENCAPSULATED HARPOON CERTIFICATION TRAINING VEHICLES (EHCTV) Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ENCAPSULATED

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 26/14: «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Πυροβόλων ΟΤΟ MELARA 76/62 SRGM (ΤΠΚ τ. VOSPER)»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΤΟ MELARA 76/62 SRGM (ΤΠΚ τ. VOSPER) Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 25/14: «Υποστήριξη Περισκοπικών Συστημάτων Υποβρυχίων»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ Προσθήκη

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 29/14:«Προμήθεια Αμοιβών Φόρτου και Βάσεως Ρ/Ε – ΣΔΒ ΤΠΚ, Κ/Φ»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΦΟΡΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΣ Ρ/Ε –ΣΔΒ ΤΠΚ, Κ/Φ» Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΦΟΡΤΟΥ ΚΑΙ

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 28/14: «Προμήθεια Εκατόν Σαράντα Τεσσάρων Τεμ. (ΕΑ 144) Υλικού Heat Sink Α/Φ M2000/-5»

Περίληψη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΕΜ. (ΕΑ 144) ΥΛΙΚΟΥ HEAT SINK Α/Φ Μ2000/-5 Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 27/14: «Υποστήριξη Encapsulated Harpoon Certification Training Vehicles (EHCTV)»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ENCAPSULATED HARPOON CERTIFICATION TRAINING VEHICLES (EHCTV) Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ENCAPSULATED

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 26/14: «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Πυροβόλων ΟΤΟ MELARA 76/62 SRGM (ΤΠΚ τ. VOSPER)»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΤΟ MELARA 76/62 SRGM (ΤΠΚ τ. VOSPER) Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 25/14: «Υποστήριξη Περισκοπικών Συστημάτων Υποβρυχίων»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ Παράρτημα Β-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ Προσθήκη