Προκηρύξεις

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 12/14:«Προμήθεια Αλεξίπτωτων Στατικού Ιμάντα και Ελευθέρας Πτώσεως»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΑΡΤΙΩΝ Π ΑΣΙ ΑΥΓ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Π ΑΣΙ

Προκήρυξη διαγωνισμού υπ’αριθμ 06/14: «Προμήθεια Α’ Υλών για Λειτουργία Εργοστασίων ΤΧ-ΥΠ (Ύφασμα Στολών, Δέρμα Αρβυλών, Ελαστικά, Χρώματα, Μόλυβδος Συσσωρευτών, κ.ά.)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Προκήρυξη διαγωνισμού υπ’αριθμ 05/14: «Υποστήριξη Οπλικών Συστημάτων και Μεσων Στρατού Ξηράς» [Προμήθεια Πελμάτων – Πεδίλων (εξαρτήματα Ερπύστριας Τεθωρακισμένων Οχημάτων)]

Περίληψη Προκήρυξης Προκήρυψη Διαγωνισμού Παράρτημα Α Προκήρυξης Παράρτημα Β Προκήρυξης Παράρτημα Γ Διακήρυξης Παράταση Διαγωνισμού Αποδοχή αίτησης συμμετοχής  εταιρείας

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 14/14:«Συντήρηση Συστήματος Επικοινωνιών Ζώνης Μάχης (ΣΕΖΜ) ‘’ΕΡΜΗΣ’’»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α Παράρτημα Β Προσθήκη 1 Παραρτήματος Β Παράρτημα Γ Προσθήκη 1 Παραρτήματος Γ Προσθήκη 2 Παραρτήματος Γ Παράταση Διαγωνισμού Παράταση

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 13/14:«Εν Συνεχεία Υποστήριξη (Follow On Support) των Αεροσκαφών Mirage 2000/-5»

Περίληψη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α Παράρτημα Β Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης Παράταση Διαγωνισμού Επιπλέον Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 10/14:«Επισκευή Ηλεκτρο-οπτικού Αισθητήρα (Η/Ο) MARGOT (Σύγχρονα Μέσα Ηλεκτρονικής Επιτήρησης)»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α Παράρτημα Β Προσθήκη 1 Παραρτήματος Β Προσθήκη 2 Παραρτήματος Β Διευκρινήσεις Διαγωνισμού Διευκρινήσεις Διαγωνισμού 2 Παράταση Διαγωνισμού Αποδοχή Συμμετοχής

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 08/14:«Συντήρηση Ελικοπτέρων (Ε/Π) ΝΗ-90 (μεταφορικά ελικόπτερα)»

Περίληψη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α Παράρτημα Β Προσθήκη 1 Παραρτήματος Β Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «1» Προσαρτημένο 2 στην Προσθήκη «1» Προσαρτημένο 3 στην

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 04/14:«Προμήθεια Αμοιβών Φόρτου και Βάσεως ΣΔΒ ΝΑ-21 των Κ/Φ»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α Παράρτημα Β Παράταση Διαγωνισμού Διευκρινήσεις Διαγωνισμού Απόφαση Συμμετοχής Εταιρείας Απόφαση Απόρριψης Οικονομικής Προσφοράς Εταιρείας

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 12/14:«Προμήθεια Αλεξίπτωτων Στατικού Ιμάντα και Ελευθέρας Πτώσεως»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΑΡΤΙΩΝ Π ΑΣΙ ΑΥΓ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Π ΑΣΙ

Προκήρυξη διαγωνισμού υπ’αριθμ 06/14: «Προμήθεια Α’ Υλών για Λειτουργία Εργοστασίων ΤΧ-ΥΠ (Ύφασμα Στολών, Δέρμα Αρβυλών, Ελαστικά, Χρώματα, Μόλυβδος Συσσωρευτών, κ.ά.)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Προκήρυξη διαγωνισμού υπ’αριθμ 05/14: «Υποστήριξη Οπλικών Συστημάτων και Μεσων Στρατού Ξηράς» [Προμήθεια Πελμάτων – Πεδίλων (εξαρτήματα Ερπύστριας Τεθωρακισμένων Οχημάτων)]

Περίληψη Προκήρυξης Προκήρυψη Διαγωνισμού Παράρτημα Α Προκήρυξης Παράρτημα Β Προκήρυξης Παράρτημα Γ Διακήρυξης Παράταση Διαγωνισμού Αποδοχή αίτησης συμμετοχής  εταιρείας

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 14/14:«Συντήρηση Συστήματος Επικοινωνιών Ζώνης Μάχης (ΣΕΖΜ) ‘’ΕΡΜΗΣ’’»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α Παράρτημα Β Προσθήκη 1 Παραρτήματος Β Παράρτημα Γ Προσθήκη 1 Παραρτήματος Γ Προσθήκη 2 Παραρτήματος Γ Παράταση Διαγωνισμού Παράταση

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 13/14:«Εν Συνεχεία Υποστήριξη (Follow On Support) των Αεροσκαφών Mirage 2000/-5»

Περίληψη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α Παράρτημα Β Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης Παράταση Διαγωνισμού Επιπλέον Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 10/14:«Επισκευή Ηλεκτρο-οπτικού Αισθητήρα (Η/Ο) MARGOT (Σύγχρονα Μέσα Ηλεκτρονικής Επιτήρησης)»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α Παράρτημα Β Προσθήκη 1 Παραρτήματος Β Προσθήκη 2 Παραρτήματος Β Διευκρινήσεις Διαγωνισμού Διευκρινήσεις Διαγωνισμού 2 Παράταση Διαγωνισμού Αποδοχή Συμμετοχής

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 08/14:«Συντήρηση Ελικοπτέρων (Ε/Π) ΝΗ-90 (μεταφορικά ελικόπτερα)»

Περίληψη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α Παράρτημα Β Προσθήκη 1 Παραρτήματος Β Προσαρτημένο 1 στην Προσθήκη «1» Προσαρτημένο 2 στην Προσθήκη «1» Προσαρτημένο 3 στην

Προκήρυξη Διαγωνισμού υπ’αριθμ 04/14:«Προμήθεια Αμοιβών Φόρτου και Βάσεως ΣΔΒ ΝΑ-21 των Κ/Φ»

Περίληψη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού Παράρτημα Α Παράρτημα Β Παράταση Διαγωνισμού Διευκρινήσεις Διαγωνισμού Απόφαση Συμμετοχής Εταιρείας Απόφαση Απόρριψης Οικονομικής Προσφοράς Εταιρείας