Προκήρυξη διαγωνισμού υπ’αριθμ 05/14: «Υποστήριξη Οπλικών Συστημάτων και Μεσων Στρατού Ξηράς» [Προμήθεια Πελμάτων – Πεδίλων (εξαρτήματα Ερπύστριας Τεθωρακισμένων Οχημάτων)]

19 Αυγούστου, 2014