Προκήρυξη διαγωνισμού υπ’αριθμ 06/14: «Προμήθεια Α’ Υλών για Λειτουργία Εργοστασίων ΤΧ-ΥΠ (Ύφασμα Στολών, Δέρμα Αρβυλών, Ελαστικά, Χρώματα, Μόλυβδος Συσσωρευτών, κ.ά.)»

19 Αυγούστου, 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ ΑΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΙΡΩΝ-ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ-ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΤΑΣΗΣ ΑΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΒΥΛΩΝ

Πρόσθετος Εσωτερικός Ανατομικός Πάτος Αρβυλών Βουλκανισμένου Πέλματος Μ-07 (DMS)

Πρόσθετος Εσωτερικός Ανατομικός Πάτος Αρβυλών Βουλκανισμένου Πέλματος Μ-07 (DMS) -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η

Αφρώδες Ελαστικό (RUBBER FOAM)

Επανώδερμα Δέψεως Χρωμίου Αδιάβροχο (Pull up)

Επανώδερμα Δέψεως Χρωμίου Αδιάβροχο (Pull up)-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η

Δέρμα Μόσχου – Φόδρα

Δέρμα Μόσχου – Φόδρα-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η

Δέρμα Μόσχου – Φόδρα-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2η

Γάντζοι Ταχείας Απελευθέρωσης

Δέρμα Κρουπόν Μικτής Δέψεως

Δέρμα Κρουπόν Μικτής Δέψεως-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η

Πρώτες Ύλες Παρασκευής Ελαστικού Βουλκανισμού Αρβυλών Μ-07 (DMS)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ

Επενδύτης Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους

Επενδύτης Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η

Επενδύτης Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2η

Υφάσματα

Υφάσματα-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η

Υφάσματα-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2η

Υφάσματα-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η

691 ΒΕΒ-ΑΝΑΓΚΕΣ

Πρώτες Ύλες Χρωμάτων Διαλύτη

Πρώτες Ύλες Χρωμάτων Διαλύτη-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η

Πρώτες Ύλες Ακρυλικών και Πλαστικών Χρωμάτων

Πρώτες Ύλες Ακρυλικών και Πλαστικών Χρωμάτων0-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η

Πρώτες Ύλες Χρωμάτων Διαγράμμισης

Διαλυτικό Ελαφρού Πετρελαίου (WHITE SPIRIT)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

Αντιμόνιον εις Χελώνας

Μόλυβδος σε Ράβδους

Διευκρινήσεις Διαγωνισμού

Διευκρινίσεις Διαγωνισμού Β’

Διευκρινήσεις Διαγωνισμού Γ’

Παράταση Διαγωνισμού

Απόφαση απόρριψης και αποδοχής Αιτήσεων Συμμετοχής

Απόφαση αποδοχής και απόρριψης Τεχνικής Προσφοράς Εταιρειών

Απόφαση αποδοχής οικονομικής προσφοράς εταιρειών